ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਹੋਈ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁੰਨ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਧੁੱਪ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਾਮੀ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ,…