10 ਅਗਸਤ, ‘ਵਰਲਡ ਲੇਜ਼ੀਨਸ ਡੇ’ ( ਸੰਸਾਰ ਸੁਸਤੀ ਦਿਨ )

10

10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਵਰਲਡ ਲੇਜ਼ੀਨਸ ਡੇ’ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਸੁਸਤੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਕੰਲੋਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਦੇ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ੲਟੈਗਯੂਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਲਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਦੇ ਲੋਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣ । ਇਹ ਰਵਾਇਤ 1985 ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ੲਟੈਗਯੂਈ ਦੇ ਮਾਰੀਓ ਮੌਟੋਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

Italian Trulli